Optimalizovano.cz

Optimalizovano.cz - rychlá analýza zdarma

Optimalizovano.cz

OPTIMALIZOVÁNO CZ- analýza | test

1 .. co nabízí .. (obrázky © 2018 optimalizovano.cz) 08-2018

OPTIMALIZOVANO .. jednoduchá, velmi rychlá analýza s přehledným výstupem výsledků testů

Stránka testuje:

  • validitu webových stránek
  • vložené css styly
  • počet odkazů vedoucích ze stránek a jejich popis pomocí title tagu
  • vložený JavaScript
  • použití tabulek
  • použití nesémantického zvýraznění textu
  • velikost stránek a velikost textu

Velmi rychlý orientační online test během vteřin zobrazí výsledné číslo v procentech, reprezentující "míru optimalizace stránek". Výsledné procento se pohybuje kolem hodnot podobných hodnotám z podobných testovacích nástrojů jinde na Internetu, a tím myslíme především ty známější cizojazyčné. Je možné, že skript na stránce na pozadí provádí analýzu více prvků webových stránek, než je poté zobrazeno ve stručném popisu výsledku a zůstávají tak částečně skryté. Výhodou tohoto testu je především jeho rychlost a přehlednost.

Ukázka výstupu testu optimalizovano.cz

vysledek testu

Jednoduchý výstup analýzy s orientačním výsledkem vyjádřeným několika málo čísly. Budete na prvním místě výsledků vyhledávání v případě, že se Vám podaří dosáhnout 100%? Copak o to, možné je téměř cokoliv. To, čím se od sebe jednotlivé porovnávané události a online nástroje liší, je pravděpodobnost dosažení kýženého výsledku ..

AKTUALIZACE: webové stránky již delší čas nefungují (cca 6 měsíců, 09/2019). To je poměrně překvapivé, protože dosavadní čas, úsilí a peníze vložené do projektu tak vycházejí nazmar. Možná, že autorovi tisíce a desetitisíce posbíraných výsledků testů už stačí.