ONLINE SEO

Online SEO nástroje

Online SEO

Online SEO analýza

1 .. co to je a proč se občas hodí

Na otázku, co to vlastně je, existuje několik definic a stovky "expertních" názorů. Aby bylo "jasnější", proč stránky vznikly a o čem je a bude řeč, uvedeme 101.:

SEO - "SEARCH ENGINE OPTIMIZATION" (vžitý český výraz: Optimalizace pro vyhledávače) slovy člověka, který nad ním nějaký ten čas strávil: " .. je metodika tvorby a úpravy webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma, struktura, obsah a technická stránka odpovídaly požadavkům aktuálních (řadicích) algoritmů internetových vyhledávačů a požadavkům návštěvníků internetu. Bohužel, v tomto pořadí .."

ONLINE SEO ?? (doplňte podle potřeby) je způsob, jak odhalit chyby a odchylky od (aktuálního) řadicího optima pomocí online nástrojů. Přívlastek ONLINE pak označuje libovolné webové stránky, kde jsou umístěny skripty vyhodnocující míru, s jakou testované stránky naplňují hodnotu parametrů, které autor skriptu nastavil. V poslední době se objevilo několik skriptů od různých autorů, které jsou ZDARMA. Kdokoliv tak může vložit skript na své stránky a vytvořit nový testovací nástroj.

CÍLEM JE NEPOŠKOZOVAT pozici webu ve výsledcích vyhledávání opomenutími a chybami a co nejpřesněji respektovat pravidla pro tvorbu textů, sociální interaktivitu, aktuální algoritmy pro řazení výsledků a technickou stránku tak, aby webové stránky získaly pozici ve výsledcích vyhledávání odpovídající představám zákazníků a tím i relevantní organickou návštěvnost a vracející se návštěvníky.

CESTOU K CÍLI je respektovat vyhledávače, případně jim "pomoci" v dosažení jejich cílů. Vyhledávače (Google, Seznam, Bing, Yahoo, Ask, DuckDuckGo, Izito, Zapmeta a desítky dalších méně nebo úplně neznámých), zjednodušeně řečeno, potřebují získat a udržet důvěru zákazníků poskytováním "kvalitní" služby, kterou je, v jejich případě, rychlé poskytování relevantních výsledků vyhledávání. Vyhledávače (SE - Search Engines) investují energii, čas a finanční prostředky do tvorby vyhledávacích a následně řadících algoritmů tak, aby výstup vyhledávání byl NÁVŠTĚVNÍKY jako relevantní a užitečný VNÍMÁN a díky tomu se co nejčastěji vraceli (.. a klikali na reklamy ..).

ZÁVĚREM se sluší alespoň zmínit často uváděnou zmínku od některých profesionálů z oblasti optimalizace. Tou výtkou je (zjednodušeně řečeno): " .. všechny tyto nástroje jsou nesmysl ..". Hmm, teď už víme, že někteří si to myslí a někteří to i nahlas říkají. Koneckonců, co by asi tak měli říkat, když zákazníkům potřebují naúčtovat své hodiny? Profesionální etika a etický kodex řady lidí by si alespoň tu domácí optimalizaci zasloužily také.

DEFINICE ve Wikipedii

seo-servis

SEO-SERVIS.CZ

1 Online analýza

SEO-SERVIS patří, pravděpodobně, k nejčastěji využívaným online analytickým nástrojům v ČR, jejichž podstatná část je ZDARMA. Je tu už celou řadu let, má své silné i "nepříliš silné" stránky. Počítá, například, s vyplněním klíčových slov, která jsou, podle vlastních vyjádření některých dominantních vyhledávačů, "nadbytečné" s tím, že některé (dle vlastního vyjádření) za jejich uvedení v HTML kódu / hlavičce i penalizují (a mnoha dalším, méně znamým a významným CHYBÍ).

Výhodou testů je možnost otestovat si všechny stránky na doméně, to jest nejen index.html, analyzovat klíčová slova i pozice na stránkách výsledků vyhledávání. Jednu ze zajímavých vlastností nabízí registrace s možností prohlížet historii vývoje dosažených hodnot jednotlivých testů. Pokud webové stránky vytváříte "ručně" v textových / HTML editorech bez automatické kontroly kódu a jeho validity, oceníte, kolik přehlédnutí a opomenutí dokáže poměrně rychlá analýza odhalit, respektive upozornit, že stojí za to se nad ní alespoň na chvíli zamyslet.

SEO-SERVIS
silaseo

SILASEO.CZ

1 silaseo cz

SILASEO nepatří mezi často na Internetu zmiňované a doporučované nástroje. Zkuste si, ale, otestovat svoje nebo jakékoliv jiné webovky, poté mrknout na obsah linku "výsledky" a po zhruba hodině se vrátit. Uvidíte, kolik dalších nových testů webových stránek proběhlo. Není jich tolik, jako v případě SEO-SERVIS, za to mezi nimi najdete celou řadu zahraničních webů. SILASEO předkládá "klasický" jednostránkový test s výsledkem shrnutým do jediného čísla, aniž byste se dozvěděli kolik přesně "bodů" jste ztratili jednotlivými nalezenými "nedostatky". Nezbude než zabývat se každým jednotlivým bodem, po jednom je vylepšovat a test neustále dokola opakovat, až se dostanete k číslu, které vy osobně považujete za odpovídající a za svůj cíl.

Jen tak mimochodem, když už jsme u podobných testů, otestujte si stránku majitele webové stránky, který služby poskytuje profesionálně za úhradu.

SILASEO
SEO

OPTIMALIZOVANO.CZ

optimalizovano Online test ..

OPTIMALIZOVANO (patří) patřilo do počátku roku 2019 k relativně novým nástrojům. "Patřilo" proto, že minimálně od poloviny roku 2019 není doména aktivní (informace ke konci října 2019). Vlastní test i závěry byly poměrně strohé. Zahrnovaly výsledné číslo a několik málo poznámek, které bylo možné považovat za určité doporučení ke zlepšení i přesto, že nebyly v dokonalém souladu s obecně přijímanými "Best Practice" - viz poznámka níže. Za návštěvu rozhodně stály, i kdyby jen kvůli získání přehledu o dění na poli optimalizačního testování zdarma v českých luzích a hájích. Závěrem malé podezření: použitelnost, respektive využitelnost výstupů, tak trochu vzbuzovaly dojem, že majitel na svých webových stránkách nabídnul test zdarma, oplátkou za to plnil svoji databázi stovkami výsledků testování stránek a ty "jakýmsi" způsobem využíval dále.

POZNÁMKA: pojem "Best Practice" je do češtiny / u nás překládán jako "dobrá praxe", což je nepřesné a navíc nesmyslné. Označení pochází od velkých světových poradenských a auditorských společností jako jsou Deloitte, KPMG, PriceWatehouseCoopers, Accenture, Cap Gemini nebo Ernest & Young. Všechny tyto společnosti pracují téměř výhradně pro lokální Top 100 a tímto slovním spojením označují takový soubor interních procesů auditovaných nebo analyzovaných firem, které byly a jsou základní příčinou toho, že jsou v Top 100 - to jest NEJLEPŠÍ (nikoli jen "dobré").

OPTIMALIZOVANO.CZ
SEO

SEONASTROJE.CZ

seonastroje Analýza online ..

SEONASTROJE patří k dlouhodobé české "klasice". Výsledky jsou často odlišné od výsledků světových top online nástrojů. Za návštěvu, prohlédnuti, test a zamyšlení nad jednotlivými výsledky SEO testu rozhodně stojí. Práce s nimi, v případě, že víte, co děláte, přináší požadované výsledky. A to nám všem jde.

SEONASTROJE.CZ
1

DALŠÍ ČESKÉ NÁSTROJE

ceske online testy Jak jinak - na webu ..

DALŠÍ ČESKÉ NÁSTROJE - novější i starší, podrobné i obecné, specializované, ukecané i stručné, průběžně aktualizované i celá léta netknuté a neměnné online nástroje z české produkce a českých rukou v jednoduchém, stručném, a docela jistě i neúplném přehledu.

DALŠÍ ČESKÉ